Osobna iskaznica

Naziv subjekta: MODO ARS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Skraćeni naziv: MODO ARS d.o.o.

Sjedište: Zagreb, Radnička cesta 40-5

OIB: 05947737705

Trgovačko društvo upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda u Gradu pod matičnim brojem subjekta 1641565.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti.

Žiro-račun broj: HR6925000091101054936, Addiko Bank

Članovi uprave: Vladimir Herceg