KONTAKT

Naziv subjekta: MODO ARS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | Skraćeni naziv: MODO ARS d.o.o. | Sjedište: Zagreb, Radnička cesta 40-5 | OIB: 05947737705 | Trgovačko društvo upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda u Gradu pod matičnim brojem subjekta 1641565 | Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti | Žiro-račun broj: HR6925000091101054936, Addiko Bank | Članovi uprave: Vladimir Herceg