Casamilano stolići

Stolići Tvornica Casamilano
| 5

www.casamilanohome.com

Casamilano stolići

Casamilano oduvijek ima samo jednu misiju – osigurati najveću kvalitetu, poštujući okoliš.

Filozofija drveta je temelj ovog namještaja, a sav je proizveden isključivo u Italiji.